Produkter

Köpvillkor

Dessa allmänna Köpvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Printprofil i Ystad AB, org.nr. 556589-3541 (”Printprofil i Ystad AB”) och kund (”Kund"). Om Printprofil i Ystad AB och Kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter

Printprofil i Ystad AB erbjuder produkter till försäljning i webshopen, butiker eller via telefon. Printprofil i Ystad AB reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i webshopen, kataloger eller i butiker, i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Printprofil i Ystad AB har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen, butiker och i kataloger.

2. Beställning

Genom att genomföra ett köp accepterar Kunden Villkoren. Kunden förbinder sig därmed att följa Villkoren i sin helhet. Beställning kan göras i webshopen, butik, eller via Printprofil i Ystad ABs kundcenter per telefon eller e-post. Vid orderläggning via kundcenter tillkommer en beställningsavgift på 79 kr exkl. moms. Printprofil i Ystad AB förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma Kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 500 kr exkl. moms. Beställning för leverans till utlandet är endast möjlig via Printprofil i Ystad ABs kundcenter.

3. Leverans

Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i webshopen i samband med beställning. Vid telefonbeställning kan aktuell frakt och leveranstid anges vid förfrågan. För beställningsvaror som skickas från leverantör tillkommer en fraktavgift som anges i samband med beställning.
Vid ändrat förfogande av leverans tillkommer en avgift om 250 kr exkl. moms per sändning eller 550 kr exkl. moms per pall i sändning.
Om Kunden inte är på plats vid leveranstillfället hamnar paket hos närmaste ombud, paket som ej hämtas ut kommer Kunden att debiteras 250 kr exkl. moms för att leverans inte varit möjlig.
Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. För leverans utanför Sverige måste beställning göras via kundcenter och faktisk fraktavgift tillkommer.
Kostnader för leverans finns under Leveransalternativ

4. Prisernas giltighetstid

Printprofil i Ystad AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.

5. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges. I webshopen kan kunden själv välja om pris skall visas inklusive eller exklusive mervärdesskatt. 

6. Betalningsvillkor

Kortbetalning

Payson - Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet. 
Läs mer om Payson här: www.payson.se

Om PaysonFaktura

Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer ingen avgift. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

7. Retur/ångerrätt

Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla (ångerrätt). Ångerrätten omfattar inte specialprodukter (t.ex. produkter som av hälso- och hygienskäl inte kan återlämnas efter bruten förpackning), produkter med särskild hållbarhet (t.ex. livsmedel), kundunika artiklar, profilprodukter eller andra produkter som tillverkats eller modifierats särskilt för Kunden eller har tydlig personlig prägel. Vid retur ska retursedel utfärdad av Printprofil i Ystad ABs kundcenter medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning. Vid bruten förpackning gäller inte ångerrätten. För att erhålla retursedel ska Kunden kontakta Printprofil i Ystad ABs kundcenter på telefonnummer 0411-55 97 47 eller via e-post till [email protected] Returfrakt betalas av Kunden.

Kunden kan få hjälp att skapa en returfraktsedel för retur av Printprofil i Ystad AB, vilket kostar 150 kr exkl. moms per kolli eller 495 kr exkl. moms per pall om returen behöver skickas på pall.
Vid retur av beställningsvara markerad med ”Skickas från leverantör” i webshopen görs ett avdrag av 25% av varans pris vid ordertillfälle.

När Printprofil i Ystad AB mottagit och godkänt returen skickas en kreditfaktura eller genomförs återbetalning till det kort som användes vid kortköp. Vid retur i butik ska faktura eller kvitto uppvisas.

8. Transportskada

Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Printprofil i Ystad AB. Kund ska även kontakta Printprofil i Ystad ABs kundcenter samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Printprofil i Ystad ABs kundcenter inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Printprofil i Ystad AB en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.

Instruktion fotografering:

Här nedan visas exempel och förklaring på de bilder du behöver ta av det skadade godset.

  • Adresskortet i närbild (hela Adresskortet ska vara synligt och läsbart). 
  • Försändelsen i sin helhet. Fotografera tre av lådans utvändiga sidor.
  • Försändelsen i sin helhet, motsatta kort- och långsida.
  • Är produkten emballerad i en låda skall den öppnas och fotograferas från ovan. Bilden skall vara tagen på distans så att man ser allt det invändiga förpackningsmaterialet.
  • Avlägsna delar av det invändiga förpackningsmaterialet, ta ytterligare en bild där produktens placering i lådan är synlig. 
  • Fotografera lådan invändigt utan något innehåll med lådans samtliga insidor väl synliga.
  • Den skadade produkten i sin helhet.
  • Bild som påvisar vart på produkten som skadan/skadorna återfinns.
  • Närbild på skadan/skadorna

Bilderna mailas till [email protected]

9. Reklamation

Vid eventuella fel på produkter, eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta kundcenter på telefon 0411-55 97 47 eller via epost till [email protected] Printprofil i Ystad AB står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För privatkonsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

10. Garantier

Tillverkarens garantier tillämpas. Printprofil i Ystad AB har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.

11. Vidareförsäljning

Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta från Printprofil i Ystad AB.

12. Ansvarsbegränsning

Printprofil i Ystad AB ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Printprofil i Ystad ABs ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

13. Force Majeure

Printprofil i Ystad AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Printprofil i Ystad AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Printprofil i Ystad AB snarast Kunden om omständigheten. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Printprofil i Ystad AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

15. Ändringar

Printprofil i Ystad AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på officedepot.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras

16. Tillämplig lag & Tvist

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Printprofil i Ystad AB och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning. Färgavvikelser pga. bildåtergivningen kan variera på olika bildskärmar. Vi förbehåller oss rätten att det kan förekomma vissa fel i prissättning, måttsättning, texter samt tryckfel på vårt sortiment förekommande produkter.

Köpvillkor uppdaterade 2021-10-01

©2022 Adilimo AB Alla priser anges i SEK.